χαλκοῦς

χαλκοῦς
χάλκεος
of copper
masc acc pl (attic epic)
χάλκεος
of copper
masc nom sg (attic epic)
χαλκόω
turn to bronze
pres ind act 2nd sg (doric)
χαλκοῦς
of copper
masc acc pl (attic epic)
χαλκοῦς
of copper
masc nom sg (attic epic)
χαλκοῦς
of copper
masc acc pl (attic epic doric)
χαλκοῦς
of copper
masc nom sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • χαλκούς — ή, ούν / χαλκοῡς, ῆ, οῦν, ΝΜΑ, και ασυναίρ. τ. χάλκεος, έα και ιων. τ. έη, ον, θηλ. και ος, και επικ. τ. χάλκειος, είη, ον, και ιων. τ. χαλκήϊος, ΐη, ον, και αιολ. και δωρ. τ. χάλκιος, ία, ον, Α (λόγιος τ.) χάλκινος (α. «χαλκά σκεύη» β. «χαλκέοις …   Dictionary of Greek

  • χαλκούς — χαλκός copper masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Халк — (Χαλκοΰς, собственно медный ) у афинян медная монета, составлявшая восьмую часть обола. Первое упоминание о X. восходит к средине V в. до Р. Хр.; к этому времени приурочивается вообще введение в Афинах медной монеты, приписываемое поэту Дионисию …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • χαλκίοι — χαλκοῦς of copper masc nom/voc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκέον — χάλκεος of copper masc acc sg (epic) χάλκεος of copper neut nom/voc/acc sg (epic) χαλκοῦς of copper masc acc sg (epic) χαλκοῦς of copper masc acc sg χαλκοῦς of copper neut nom/voc/acc sg (epic) χαλκοῦς of copper neut nom/voc/acc sg χαλκοῦς of… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκέα — χάλκεος of copper neut nom/voc/acc pl (epic) χαλκέᾱ , χάλκεος of copper fem nom/voc/acc dual (epic) χαλκέᾱ , χάλκεος of copper fem nom/voc sg (attic doric aeolic) χαλκέᾱ , χαλκεύς coppersmith masc acc sg χαλκοῦς of copper neut nom/voc/acc pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκοῦν — χάλκεος of copper masc acc sg (attic epic) χάλκεος of copper neut nom/voc/acc sg (attic epic) χαλκόω turn to bronze pres part act masc voc sg χαλκόω turn to bronze pres part act neut nom/voc/acc sg χαλκόω turn to bronze pres inf act (epic doric)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκῆ — χάλκεος of copper neut nom/voc/acc pl (attic epic) χάλκεος of copper fem nom/voc sg (attic epic) χαλκεύς coppersmith neut acc pl (epic) χαλκεύς coppersmith masc nom/voc/acc dual χαλκεύς coppersmith masc acc sg χαλκεύς coppersmith neut nom pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκέος — χάλκεος of copper masc nom sg (epic) χαλκεύς coppersmith masc gen sg (epic ionic) χαλκοῦς of copper masc nom sg (epic) χαλκοῦς of copper masc nom sg χαλκοῦς of copper masc nom sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκέων — χάλκεος of copper fem gen pl (epic) χάλκεος of copper masc/neut gen pl (epic) χάλκεος of copper masc/fem/neut gen pl χαλκεύς coppersmith masc gen pl χαλκέω̆ν , χαλκεύς coppersmith masc gen pl χαλκοῦς of copper fem gen pl (epic) χαλκοῦς of copper… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”